Termeni și condiții

 • DEFINIȚII

Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

ABONAT LA NEWSLETTER:  Orice Utilizator al website-ului care completează procesul de abonare la newsletter.

BILET DE ACCES LA CONCERTE: Un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic, prin care se atestă dreptul de acces la unul sau mai multe din concertele cu intrare pe bază de bilet a festivalului Jazz in the Park. Biletele sunt nenominale și au un număr unic de identificare. Achiziția biletelor se poate realiza direct de la organizator, sau de la distribuitorii de bilete autorizați ai organizatorului, așa cum sunt ei menționați în secțiunea specifică a website-ului.

BILET NE-OBLIGATORIU: Un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic prin care se atestă o donație pentru Fondul Jazz in the Park. Biletele ne-obligatorii nu reprezintă un bilet sau o taxă de intrare, și nu oferă acces la evenimentele cu intrare ale festivalului. Donațiile prin intermediul biletelor ne-obligatorii se pot realiza direct la organizatori sau la colaboratorii și distribuitorii autorizați ai acestuia, așa cum sunt ei menționați în secțiunea specifică a website-ului. Toate veniturile din donațiile realizate prin intermediul biletelor ne-obligatorii merg în Fondul Jazz in the Park.

BRĂȚARA JAZZ IN THE PARK: Un însemn fizic sau virtual care certifică faptul că purtătorul său a realizat o donație în cadrul Fondului Jazz in the Park. Brățara Jazz in the Park conferă aceleași drepturi și obligații posesorului său ca biletul ne-obligatoriu.

BRĂŢARĂ DE ACCES: Un însemn fizic sau virtual aplicat de organizator cumpărătorilor biletelor de acces la concerte și care oferă drepturi și obligații identice cu cele ale biletelor de acces la concerte. Brățara de acces certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul a acces la concertele cu intrare plătită a festivalului.

CONCERTE CU ACCES PE BAZĂ DE BILET: acele concerte, activități, programe în cadrul cărora accesul publicului este restricționat. Acces la concertele pe bază de bilet este permisă doar deținătorilor unui bilet de acces la concerte și a unie brățări de acces.

CONCERTE CU ACCES LIBER: acele concerte, activități, programe în cadrul cărora accesul publicului este nerestricționat de achiziția și/ sau deținerea unui bilet de acces la concerte sau a unui bilet ne-obligatoriu.

CUMPĂRĂTORUL BILETELOR DE ACCES: persoana fizică sau juridică care cumpără biletele de acces la concertele festivalului.

CUMPĂRĂTORUL/ DONATORUL BILETELOR NE-OBLIGATORII: persoana fizică sau juridică care realizează o donație în cadrul Fondului Jazz in the Park.

DURATA FESTIVALULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul festivalului așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.jazzinthepark.ro .

DURATA CONCERTELOR CU ACCES PE BAZĂ DE BILET: durata de timp cuprinsă între începutul și sfârșitul concertelor așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.jazzinthepark.ro . Începutul concertelor corespunde cu începutul perioadei de valabilitate a biletelor de acces la concerte, iar sfârșitul duratei concertului corespunde cu încheierea valabilității biletelor de acces la concerte.

FESTIVALUL: totalitatea concertelor, acțiunilor, programelor, spectacolelor și altor servicii cu plată sau gratuite organizate de Jazz in the Park pentru o anumită durată și întruna sau mai multe locuri clar menționate.

LOCUL: oricare din locațiile/ zonele în care se desfășoară activitățile festivalului așa cum sunt ele menționate la secțiunea specifică a web-website-ului.

ORGANIZATOR/ II: persoana juridică sau asocierea de persoane juridice care organizează și pun în scenă festivalul Jazz in the Park, având drepturi exclusive asupra acestuia. Festivalul Jazz in the Park este co-organizat de Asociația Fapte (str. Unirii, nr. 23, ap. 54, Cluj Napoca, CIF 31425230) și Asociația Beyond the Line Production (str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap. 25, Cluj Napoca, CIF RO 31425273).

PARTENER COMERCIAL: persoane fizice/ juridice sau asociere de persoane fizice/ juridice care desfășoară o activitate comercială independentă, autorizată conform legii, în cadrul Festivalului, în baza unei relații contractuale cu unul dintre Organizatorii Festivalului.

PARTENER: persoană fizică/ juridică sau asociere de persoane fizice/ juridice care colaborează cu unul dintre organizatori în vederea desfășurării unei acțiuni culturale, comerciale, de promovare sau orice alt tip de acțiune agreată de comun acord în baza unei relații contractuale în cadrul Festivalului.

PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la festival, fie că sunt Participanți Plătitori sau Participanți Neplătitori.

PARTICIPANȚI PLĂTITORI: cumpărătorii și utilizatorii Biletelor de acces la concerte.

PARTICIPANȚI NE-PLĂTITORI: participanții la Concertele cu acces liber, indiferent dacă sunt și Participanți Plătitori și/ sau dacă sunt cumpărători/ donatori ai biletelor ne-obligatorii.

PARTICIPANȚI NEAUTORIZAȚI: persoane care participă la un concert cu acces al festivalului fără a avea dreptul valabil de a intra prin cumpărarea unui bilet de acces la concerte, inclusiv persoanele care au o brățară de acces dobândită în urma achiziție ilegale a unui bilet de acces la concerte.

PARTICIPANȚI LA FONDUL JAZZ IN THE PARK: persoane fizice sau juridice care completează un formulat de înscriere de proiecte în cadrul Fondului Jazz in the Park.

PARTICIPANȚI LA CONCURSUL JAZZ IN THE PARK: persoane fizice sau juridice care completează un formulat de înscriere de proiecte în cadrul Concursului Jazz in the Park.

PRODUS: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorului în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta.

SERVICIU: orice serviciu pus la dispoziție sau achiziționat de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorilor sau în legătură cu acestea.

WEBSITE: website-ul proiectului, respectiv www.jazzinthepark.ro


TERȚI: persoane fizice/ juridice altele decât Organizatorii, Partenerii, Partenerii Comerciali, Participanții, Cumpărătorii, Donatorii sau Vizitatorii Festivalului.

VIZITATORII: persoane fizice/ juridice care au dreptul de a participa la Festival, altele decât Cumpărătorii și Participanții.

VOLUNTAR ÎNSCRIS: persoană care completează formularul de înscriere ca Voluntar în cadrul Festivalului.

VOLUNTAR PARTICIPANT: persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani care în urma completării unui formular de înscrie valid a fost selectată pentru participarea ca voluntar în cadrul Festivalului Jazz in the Park.

 1. TERMENI DE UTILIZARE A website-ULUI

Prezentul website conține: texte, poze, video-uri, logo-uri și documente privind Festivalului Jazz in the Park. Conținutul prezentului website- este proprietatea organizatorilor Festivalului Jazz in the Park, respectiv Asociația Fapte și Asociația Beyond the Line Production.

Website-ul www.jazzinthepark.ro este administrat de Asociația Fapte în calitate de Organizator. Asociația Fapte este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Unirii, nr. 23, ap. 54, jud. Cluj având CIF 31425230. Ne puteți contacta la [email protected]

Acești Termeni și Condiții stabilesc termenii și condițiile în care sunteți autorizat să utilizați unul dintre website-urile noastre, inclusiv orice website web în care sunt publicate acești Termeni și condiții, precum și orice subdomenii și versiuni mobile (denumite colectiv “website-ul”), utilizați una dintre aplicațiile noastre mobile (“aplicația mobilă”) sau interacționați cu celelalte tehnologii activate pe website sau în cadrul festivalului.

Orice persoană care accesează website-ul va trebui să citească și să accepte Termenii și Condițiile prezentate în acest documente. Accesarea, parcurgerea și utilizarea website-ului www.jazzinthepark.ro reprezintă acceptarea fără limite sau rezerve a acestor Termeni și Condiții.
www.jazzinthepark.ro este un website de prezentare a festivalului Jazz in the Park eveniment organizat de Asociația Fapte și Asociația Beyond the Line Production.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR
  1. Utilizatorii au obligația de a utiliza website-ul în conformitate cu legislația relevantă.
  1. Utilizatorii nu au dreptul de a utiliza website-ul (sau orice parte a acestuia) în scopuri ilegale, defăimătoare sau care prejudiciază Organizatorii, Participanții la Festival, Cumpărătorii de Bilete de Acces, Donatorii de Bilete Neobligatorii, Vizitatorii Festivalului sau orice alte Terțe Persoane.
  1. Utilizatorilor le este interzis să încarce sau să transmită prin intermediul website-ului orice viruși sau orice alte soft-uri proiectate pentru a interfera, întrerupe sau modifica procedurile normale de operare ale website-ului sau a mijloacelor tehnologice care interacționează cu aceste; sau orice materiale defăimătoare, ofensatoare, obscene, amenințătoare sau instigatoare, cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, licențios, calomniator, scandalos, profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ilegal.
  1. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice mijloace și instrumente de procesare manuală sau automată pentru a prelua, indexa sau reproduce în orice mod structura de navigare sau prezentare a website-ului sau conținutului acestuia.
  1. Utilizatorii website-ului pot descărca Conținutul acestuia doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală menționate în cuprinsul prezentului document și de a menționa explicit sursa informațiilor descărcate.
  1. Utilizatorii nu au permisiunea de a distribuii, modifica sau copia (cu excepția cazului menționat mai sus), de a distribui, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul website-ului fără acordul în scris al Organizatorilor.
  1. Utilizatorii nu au dreptul de a utiliza website-ul în scop publicitar sau comercial.
 1. Utilizatorii nu au dreptul să utilizeze orice sistem informatic manual sau automatiza care permite căutarea, rezervarea, cumpărarea sau obținerea în al mod decât prin cumpărarea biletelor, codurilor promoționale, serviciilor și produselor disponibile pe website de la Organizatori sau partenerii autorizați ai acestuia.
  1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR
  1. Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent, website-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei țerțe persoane.
  1. Organizatorii își rezervă dreptul unilateral de a schimba, corecta, modifica în parte sau în întregime conținutul secțiunii Termeni și Condiții fără a anunța utilizatorii website-ului în prealabil. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.jazinthepark.ro
  1. Organizatorii își rezervă dreptul de a monitoriza orice activitate asociată acestui website.
 1. Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca Termenii și Condițiile prezentului website și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la materiale de pe acest website.

LIMITE DE RESPONSABILITATE

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că folosesc website-ul pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Fapte, Asociația Beyond the Line Production, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul sau utilizarea acestui website sau a tuturor website-urilor și aplicațiilor legate precum, dar ne limitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar, etc.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul website-ul este prezentat fără nici o garanție de orice natură.

Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de organizator sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori.

Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului website-urilor către care sunt oferite legături de pe prezentul website.

Accesul la informațiile prezentate pe website poate face obiectul unor restricții teritoriale. Utilizatorii au obligația de a se asigura că legea țării de unde se stabilește conectarea permite accesarea website-ului.

 1. DREPTURI DE AUTOR

Conținutul acestui website (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de legea privind 8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor.

Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii.

Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului website-ului nu este permisă fără acordul anterior în scris a Organizatorilor.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord ca orice informații pe care le transmit prin intermediul website-ului, fie ele comentarii, discuții prin intermediul chat-ului sau alte astfel de informații, nu vor fi tratate în mod confidențial, iar organizatorii pot folosi astfel de informații în orice scop care nu încalcă prevederile menționate în prezentul document. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.  

 1. ABONARE LA NEWSLETTER

Abonarea la newsletter și completarea procesului de abonare este considerată o comandă fermă din partea Utilizatorului, și reprezintă consimțământul Utilizatorului privind folosirea datelor cu caracter personal în scopul contractării și transmiterii de mesaje și informații promoționale.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea privind corectitudinea datelor furnizate de Utilizatori prin intermediul formularului de abonare.

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorii prelucrează date personale cu respectarea prevederilor legii 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Organizatorii administrează în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale ale Utilizatorilor website-ului, Participanților și Vizitatorilor Festivalului.

Datele colectare de Organizatorii de la Utilizatorii prezentului website și scopul colectării acestora:

  1. Numele, prenumele, adresa de email, număr de telefon al persoanelor abonate la newsletter-ul website-ului. Scopul prelucrării acestor date este abonarea la newsletter-ul website-ului, informarea abonaților privind activitățile Organizatorilor și promovarea evenimentelor Festivalului, alte activități de marketing.
  1. Numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, CNP, adresa de domiciliu a participanților la Fondul Jazz in the Park. Scopul prelucrării datele este înscrierea la concursul de proiecte al Fondului Jazz in the Park, comunicarea cu participanții la concurs, informarea participanților cu privire la proiecte, rezultate, alte evenimente ale Organizatorilor.
  1. Numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, CNP, adresa de domiciliu a participanților la Concursul Jazz in the Park. Scopul prelucrării datele este înscrierea la Concursul Jazz in the Park, comunicarea cu participanții la concurs, informarea participanților cu privire la proiecte, rezultate, alte evenimente ale Organizatorilor.
 1. Numele, prenumele, adresa de email, pagina de Facebook, numărul de telefon, CNP-ul, adresa de domiciliu a voluntarilor Jazz in the Park. Scopul prelucrării datele este înscrierea ca voluntar în cadrul Festivalului, comunicarea cu voluntarii, informarea acestora.

La momentul înregistrării utilizatorilor de la pct. B – D și oricând pe parcursul derulării proiectelor, Organizatorii pot solicita datele din actele de identitate ale Utilizatorilor (date care pot include, dar nu se limitează la CNP și seria/ nr. Actului de identitate), inclusiv prin scanarea și stocarea unei copii a actelor de identitate a acestora. Aceste date vor fi utilizate doar pentru scopul validării și monitorizării condițiilor de participare la Fondul Jazz in the Park, Concursul Jazz in the Park, Festivalul Jazz in the Park.

Organizatorii pot furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului partenerilor și partenerilor comerciali al Festivalului, în vederea realizării scopului de mai sus, și numai pe baza unui acord de confidențialitate din parte acestora.

Organizatorii își rezervă dreptul ca în circumstanțe speciale să dezvălui datele cu caracter personal autorităților publice reglementate de lege (inclusiv autorități fiscale), către contabili, avocați și alți asemenea furnizori de servicii externe ai Organizatorilor.

Organizatorii vor putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

Utilizatorii website-ului din categoriile A-D și are au furnizat adrese de email pot primi ocazional comunicări și informări comerciale din partea Organizatorilor cu privire la produsele, serviciile și evenimentele acestora. Email-urile astfel primite de la Organizatori nu pot fi considerate SPAM.

Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe website poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date, accesând linkul de dezabonare/unsubscribe de la finalul fiecărui e-mail primit sau contactându-ne la adresa de e-mail indicată mai jos.

Utilizatorii pot utiliza acest website fără a-și dezvălui identitatea sau de a oferi informații cu caracter personal. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu este obligatoriu, însă refuzul prelucrării datelor, conform celor de mai sus, determină:

  1. În cazurile prevăzute la pct. 8A imposibilitatea abonării la newsletter-ul website-ului.
  1. În cazurile prevăzute la pct. 8B și 8C imposibilitatea înscrierii și/ sau participării la Fondul Jazz in the Park sau la Concursul Jazz in the Park.
 1. În cazurile prevăzute la pct. 8D imposibilitatea înscrierii sau participării ca voluntar la Festivalul Jazz in the Park.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formulare de pe website, utilizatorii înțeleg și acceptă necondiționat ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorilor și își sau acordul expres și neechivoc ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Organizatori și Partenerii acestora în scopurile declarate mai sus, precum și în vederea realizării de statistic și alte tipuri de rapoarte.

Organizatorii implementează măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea și siguranța informațiilor din baza de date conform standardelor și procedurilor impuse de legislația în vigoare.

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții Generale, utilizatorii website-ului iau la cunoștință faptul că le sunt  garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorii vizați pot transmite o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact [email protected].

În funcție timpul solicitării, Organizatorii se obligă să:

  1. să confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.
  1. să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 1. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții utilizatorii website-ului confirmă că au fost informați de Organizatori cu privire la stocarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, și sunt de acord ca aceste date să fie stocate, prelucrate și utilizate în limite specificate în cele de mai sus.

 1. SOFTWARE EXTERN PENTRU WEBSITE

Prin accesarea website-ul Jazz in the Park utilizatorii sunt de acord cu acceptarea cookie-urilor folosite pentru îmbunătățirea performanțelor de navigare și acceptă pentru sesiunile de navigare publice (non-incognito) înregistrarea sesiunilor pentru activități ulterioare de marketing online. Jazz in the Park folosește platformele Google Adwords și Facebook Adverts pentru remarketing și Google Analytics pentru analiza volumelor de trafic, fără a avea acces la datele personale ale utilizatorilor website-ului.

Pentru platforma de newsletter, Jazz in the Park folosește serviciile oferite MailChimp, în total acord cu normele actuale în vigoare, iar pentru viralizarea conținutului website-ului, respectiv distribuirea pe canalele social media, Jazz in the Park are integrate serviciile oferite de Addthis.com. Pentru notificări instant pe desktop (Push Notifications) software-ul folosit OneSignal. Aceste programe garantează securitatea și neutralizarea datelor procesate în termenii legilor în vigoare, în limita răspunderilor asumate prin termenii și condițiile proprii, adăugați suplimentar răspunderii Jazz in the Park, prin care toate datele cu caracter personal sunt organizate și neutralizate în termenii legii.

Aceste software-uri conțin cookie-uri, fișiere de mici dimensiuni, în general alcătuite din litere și cifre, care sunt descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit website web.

Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit website web. website-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul website web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul website-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță website-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul website.

Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și website-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit website web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul website fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a website-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul website de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui website web.

În mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un website de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

De asemenea, cookie-urile pot oferi website-urilor web posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folowebsite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională. Astfel, Directiva 2002/58/CE (PDF) privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, modificată prin Directiva 2009/136/CE. Aceste prevederi au fost transpuse în legislația națională în Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

 1. LITIGII

Prezenții Termeni și condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea website-ului vor fi soluționate de Utilizatori și Organizatori pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.

Prin participarea la evenimentele organizate de Jazz in the Park sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Jazz in the Park, în special website-ul www.jazzinthepark.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca